V súlade s prírodou...

Krovy


Okrem sériovej výroby reziva  sa naša firma prepracovala k popredným firmám špecializujúcim sa na výrobu krovov,resp.reziva na altánky či rôzne menšie drevené stavby.

Tomu sme prispôsobili a upravili svoje výrobné možnosti a dokážeme tak v pomerne krátkej dobe takúto požiadavku zákazníka na výrobu krovu vybaviť.Operatívne vypracujeme cen.ponuku a to tak,aby sa zákazníkovi poskytla objektívna kalkulácia .Pri vystavovaní kalkulácie na krov,vychádzame z výpisu reziva predloženého zákazníkom.Pri zadávaní výpisu reziva je dôležité dať na jednotlivé prvky krovu dostatočnú dĺžkovú nadmieru,aby sa predišlo komplikáciám,ktoré sa prajavia až na samotnej stavbe.

Pozri tiež:


Zabezpečujeme výrobu reziva na novej zmodernizovanej drevospracujúcej linke,podľa požiadavky odberateľa na kvalitu,rozmery a množstvo  a z guľatiny výhradne zo slovenských lesov.

...

Ponúkame smrekové drevené obklady 1.triedy vo vysokej kvalite,prevažne vo 4m.dĺžke.

...

Naša firma zabezpečuje hĺbkovú impregnáciu reziva impregnačným prostriedkom, kde sme zároveň držiteľmi certifikátu na prevádzanie impregnácie, ktorú zabezpečujeme v impregnačnej vani s hydraulickým ponorom

...

Bukové palivové drevo má vysokú výhrevnosť.Guľatina-vláknina je spracúvaná technologicky na štiepacej linke,kde dochádza k jej napíleniu na požadovanú dĺžku,ktorú si určí odberateľ(25,33,50cm.).

...