V súlade s prírodou...

Palivové drevo


Zabezpečujeme výrobu palivového dreva na štiepacej linke. Bukové palivové drevo má vysokú výhrevnosť. Guľatina-vláknina je spracúvaná technologicky na štiepacej linke,kde dochádza k jej napíleniu na požadovanú dĺžku, ktorú si určí odberateľ (25, 33, 50cm) a následne je rozštiepená cez formu hydraulickým valcom a presunutá dopravníkom do zberacieho koša s dreveným paletovým podkladom a automatickým zvinovačom, je sieťovinou obalená, čo má nesmierne výhody hlavne v tom, že drevo neplesnie, pričom pri ručnom ukladaní to nie je zaručené  a hotová paleta je pripravená na odvoz k odberateľovi.

Pri objednávke nad 10 paliet ponúkame aj dopravu takto vyrobených paliet s palivovým drevom. Pri menšom množstve si odberateľ dopravu musí zabezpečiť sám.

Užitočné informácie:


Aké palivo na vykurovanie je pre Vás najvýhodnejšie? Odpoveď samozrejme závisí od mnohých skutočností. V prvom rade od toho, o akú budovu, dom,chatu, či byt ide, aké palivo je k dispozícii, od technických podmienok v danom objekte, od požiadavky na tepelný komfort, od obstarávacej ceny vykurovacieho systému i nákladov prevádzky, od vplyvu na kvalitu životného prostredia a pod..

Každé palivo má pochopiteľne svoje výhody a je za určitých predpokladov najvhodnejšie. V prvom rade je nutné zvážiť investičné a prevádzkové náklady vykurovania. Pri voľbe paliva máme najčastejšie k dispozícii plyn, elektrickú energiu, drevo v rôznych formách, uhlie a ľahký vykurovací olej. V súčasnosti, najmä v súvislosti s rastom cien spomínaných palív, sa na Slovensku začínajú používať aj tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

My však hovorme o dreve. Buk patrí medzi najkvalitnejšie palivové drevo vôbec. Hodí sa ako ideálne drevo do krbu, pecí a kotlov. Je rýchlo vysychajúce, ľahko sa zapaluje a oheň z neho je živý so silne žiarivým plameňom. Vyznačuje sa vysokou výhrevnosťou, horí pomaly. Pri horení dochádza k malému úniku iskier. Pri dlhodobom uskladnení treba dbať na to, aby takéto palivo bolo uskladnené na krytom a mierne vetranom mieste, rýchlo totiž dochádza k jeho práchnivosti a tým aj k jeho nižšej výhrevnosti.

Pozri tiež:


Zabezpečujeme výrobu reziva na novej zmodernizovanej drevospracujúcej linke,podľa požiadavky odberateľa na kvalitu,rozmery a množstvo  a z guľatiny výhradne zo slovenských lesov.

...

Okrem sériovej výroby reziva  sa naša firma prepracovala k popredným firmám špecializujúcim sa na výrobu krovov,resp.reziva na altánky či rôzne menšie drevené stavby.

...

Ponúkame smrekové drevené obklady 1.triedy vo vysokej kvalite,prevažne vo 4m.dĺžke.

...

Naša firma zabezpečuje hĺbkovú impregnáciu reziva impregnačným prostriedkom, kde sme zároveň držiteľmi certifikátu na prevádzanie impregnácie, ktorú zabezpečujeme v impregnačnej vani s hydraulickým ponorom

...